تسمه لاستیکی

یک حلقه از ماده‌ای انعطاف‌پذیر است که برای ایجاد پیوند مکانیکی و انتقال انرژی بین دو یا چند شفت استفاده می‌شود.

تسمه پروانه ، تسمه تایم ، تسمه موتور ، تسمه نقاله

Posted on