تست سایشی  کفپوش

این تست برای ارزیابی مقاومت سایشی کفپوش ها انجام میشود
تست سایشی کفپوش بوسیله چرخ ساینده CS17 به وزن یک کیلوگرم با دور مشخص 1000 دور در دقیقه. انجام میشود
مقدار وزنی که پس از تست از کفپوش ساییده میگردد میزان عدد سایشی آنرا نشان میدهد.
این عدد برای کفپوش اپوکسی 25الی 35 گرم،
برای پلی اورتان 35 الی 45 گرم
و برای کفپوشهای پی وی سی و وینیلی بالای 75 گرم میباشد.

Posted on