سنگ مصنوعی

Artificial stone
هرنوع محصول شبیه سنگ که از ترکیب مواد و رزین و افزودنی‌های پلیمری  به دست انسان  تولید میشود.
برای کاربرد های مختلف و در ابعاد و به شکل ظاهری سنگ و در اشکال مختلف ، دارای وزن کمتر از سنگ طبیعی بوده و نصب آسان و سریعتر دارد.
سنگ پلیمری ، موزائیک پلیمری ، سالید سرفیس از انواع سنگ مصنوعی محسوب می شود

Posted on