ستون کامپوزیت اس آر سی

ستون‌کامپوزیت SRC

مقاطع فولادی که اطراف آن بتن ریزی شده است.

بتن مسلح به پروفیل فولادی

مخفف Steel Reinforced Concrete

 

 

 

 

 

Posted on