ستون کامپوزیت سی اف تی

ستون کامپوزیتی CFT

مقاطع فولادی  تو خالی پر شده با بتن

مخفف Concrete Filled Tube

Posted on