جت گروتینگ

Jet Grouting

تزریق پرفشار . ستون سیمانی تزریق پر فشار . ستون جت گرو تینگ

یکی از شیوه های  تزریق دوغاب در خاک است جهت  پایدارسازی و افزایش مقاومت و توان باربری خاک به صورت درجا .

در روش  جت گروتینگ پس از حفاری گمانه تا عمق مورد نظر، دوغاب تزریق بهمراه آب و هوای فشرده تحت فشار بسیار زیاد (بین ۲۵۰ تا ۷۰۰ بار) و با سرعت بیش از ۱۰۰ متر بر ثانیه از نازل انتهای میله حفاری خارج شده و همزمان با دوران میله حفاری ، خاک اطراف محل خروج مخلوط تخریب گشته و با آن آمیخته می شود. و باعث ایجاد ستونی با مقاومت بالا از جنس خاک سیمانته شده می گردد.

روش های اجرا جت گرو تینگ

تک سیاله (Single fluid)

در این روش مخلوط تزریق با فشار بسیار بالا (تا ۶۰۰ بار) از طریق نازل‌ها به داخل خاک تزریق می شود

دو سیاله (Double fluid)

در این روش  غلافی از هوای فشرده تحت فشار ۱۲ بار که به دور دوغاب قرار دارد، (دوعاب در میان هوای فشرده) همزمان با دوغاب به درون خاک تزریق شده که باعث بالا رفتن شدت تزریق و افزایش شعاع نفوذ مخلوط می گردد

سه سیاله (Triple fluid)

در این روش آب تحت فشار بالا (تا ۶۰۰ بار) در غلافی از هوای فشرده با فشار ۸ تا ۱۲ بار  (آب در میان هوای فشرده)  ، جهت شکستن ساختار خاک به درون آن تزریق می شود. سپس دوغاب با فشار ۴۰ الی ۷۰ بار از نازل دیگر در محل مورد نظر تزریق شده و با خاک مخلوط می شود.

این روش تقریبا شبیه به اختلاط عمیق خاک می باشد

کاربرد  جت گروتینگ

ترمیم و بازسازی پی ها ، سازه نگهبان و پایدارسازی گودها ، آب بندی گودها و سازه های زیر سطح آب زیرزمینی  ، دوخت به کف (Underpinning) ، دیوار آب بند سد و خاکبرداری ،  پی سازه ای در خاک‌های سست ، افزایش ظرفیت باربری پی های سازه ای  ، استفاده به جای شمع ، کنترل و کاهش خطر روانگرایی در خاک‌ سست ، دیوار سکانت ، تثبیت خاک و سنگ اطراف تونل

 

Posted on