حفاری اوگر

Auger Boring

حفاری مته ای

حفاري با اوگر براي  حفر گمانه درون شهري و عمدتاًبرای تعيين ضخامت خاك دستي استفاده مي شود . همچنين براي پروژه هاي خطي نظير مطالعه بستر خطوط راه آهن، بزرگراهها وكانالهاي آبياري

با چرخاندن سر مته و  همزمان اعمال فشار رو به پايين به آن،مته در داخل زمين نفوذ مي كند .

اعمال بار به اوگر به دو صورت دستي و ماشيني صورت مي پذيرد .

حداكثر عمق حفاري در سيستم هاي ماشيني به مراتب بيشتر از سيستم هاي دستي است .

حفاری اوگر دستی

با چرخاندن و به پایین فشار دادن یک دسته فلزی توسط کارگر به داخل زمین نفوذ داده می شوند.پس از آنکه مته به داخل زمین فرو رفت آنرا بالا کشیده و خاک های جمع شده در لای پره های آنرا جهت شناسایی مورد ارزیابی و نمونه گیری قرار می دهند.اوگرهای دستی صرفا در زمین های نرم و در اعماق کم و حداکثر تا چند متر کاربرد دارند.

حفاری اوگر ماشيني

سيستم اعمال نيرو و توليد دوران براي حفاري گمانه به صورت ماشيني بوده و مشتمل بر موتور و سيستم اعمال فشار بر محور در حال چرخش مي باشد . در اوگرهاي ماشيني نيز نظير اوگرهاي دستي مته تا پر شدن پره هاي پيرامون آن به زمين فرو رفته و پس از آن محور بالا كشيده شده و خاك از لاي پره ها خارج مي شود.

Posted on