گمانه

Borehole

سوراخی است که توسط دستگاه حفاری  به منظور  اجرای شمع ، چاه عمیق ،  انجام آزمایش خاک ، حفاری زئوتکنیک ،  قراردادن  مواد منفجره و یا ابزار دقیق در عمق زمین ایجاد میشود.

این سوراخ به قطر ۵ تا 35 سانتی متر حفاری می گردد.

سوراخ هایی با قطر های بیشتر  چاه محسوب و  توسط مقنی حفاری میشود و  نباید آنرا با گمانه اشتباه گرفت.

روش های حفاری گمانه

حفاری اوگر

حفاری پرکاشن

حفاری چکشی

حفاری واشبورینگ

حفاری روتاری

حفاری وایرلاین

 

تثبیت جداره گمانه ها

اگر خاک محل حفاری ریزشی  باشد، پس از چند متر حفاری کردن دیواره گمانه فرو خواهد ریخت.

روش های تثبیت و پایداری سازی دیواره گمانه

لوله کیسینگ

گل حفاری

روش های دیگری  پایدار سازی گمانه  شامل  استفاده از گل های پلیمری، تزریق دوغاب، منجمد نمودن خاک اطراف گمانه و.. که  امروزه متداول نمیباشد .

 

 

Posted on