صغیه معامله

صیغه خرید و فروش

از نظر فقها هر عقدی نیاز به جاری کردن صیغه آن در ضمن عقد دارد .

آیاتی که در ضمن عقد معامله ذکر میگردد :

العقود تابعة المقصود

المومنون عند الشروطهم

یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود

اتفاق نظر ایشان در این است که در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربى خوانده شود.

مثلاً اگر صیغه خوانده نشود فروشنده به فارسى  یا هر زبان دیگری بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم  و یا با عبارات دیگر این معنی را به روشنی بیان کند ، و مشترى بگويد قبول كردم ، معامله صحيح است  به شرط آنکه خريدار و فروشنده قصد انشاء داشته باشند ، يعنى به گفتن اين جملات مقصودشان خريد و فروش باشد و تمام شرايط معامله رعایت شده باشد.

Posted on