فونداسیون فلزی

فونداسیون فولادی / steel foundation

فونداسیون تیر فلزی و پایه

از انواع پی  تیر و پایه  می باشد که تیرهای آن پروفیل فولادی  می باشد.

 

 

 

Posted on