نقشه یو تی ام

نقشه UTM بر اساس سیستم مختصات جهانی یو تی ام تهیه می‌شود که هر نقطه از کره زمین مختصاتی دارد و این مختصات  روی کره زمین منحصر به فرد است.  در واقع با تعیین مختصات یو تی ام گوشه‌های یک زمین ، موقعیت آن با دقت خیلی زیاد در حد سانتیمتر مشخص میشود .این مختصات در قالب عملیات نقشه برداری بصورت برداشت نقاط توسط مهندس نقشه بردار به کمک ابزارهایی مانند دوربین نقشه برداری یا دستگاه جی پی اس با دقت بسیار بالا، تهیه می گردد.
نقشه یو تی ام  در تهیه نقشه املاک  کاربرد دارد و به منظور امور مختلفی نظیر تهیه سند رسمی ملک، تصحیح مغایرت سند ، بررسی موقعیت ملک در طرح های توسعه شهری و موارد دیگر استفاده می شود.

Posted on