پی گریلج فولادی

steel grillage footing

از انواع پی گریلج.
پی گریلج فولادی به روش های مختلف اجرا میشود از چمله :

  • محل پی باابعاد و عمق محاسبه شده  حفر می گردد سپس از رگلاژ می گردد. سپس بتن مگر طی چند مرحله ریخته ، کوبیده و  متراکم می گردد.
    بر روی این لایه بتنی . ردیف اول پروفیل فولادی I شکل با ابعاد طراحی شده و با فواصل معین قرار می گیرند.  فضای ما بین و اطراف این تیرهای فولادی با بتن پر می گردد. به همین منوال ردیف های دیگری از تیرهای فولادی روی تیرهای ردیف اول بصورت متقاطع (عمود بر هم) قرار می گیرند.
    پی گریلیج
  • در نوعی دیگر از پی گریلاژ فولادی ، فریم های ساخته شده از مقاطع فولادی بر روی شمع های فولادی کوتاه که در زمین تعبیه شده است قرار میگیرد.
    پی گریلج
    پی گریلاژ

سپس تمامی فضای موجود توسط بتن پر گردیده و محصور گردیده و پس قرار دادن صفحه ستون در نهایت ستون فلزی روی آن برپا میشود.

 

Posted on