پی فلزی

پی ساخته شده از مقاطع فولادی
پی گریلج فولادی و پی تیر فولادی و پایه  از انواع پی فولادی است

Posted on