پی تیر و پایه

Pier and Beam footing

از انواع پی که تشکیل شده از  تیر های  شناژ شده ، در هم تنیده و کلاف شده در یک  تراز ، بر روی شمع های  (پایه) کوتاه قرار گرفته .

مصالح  شمع ها  اغلب بتنی  و تیر ها  از  جنس بتن ، فولاد  و یا الوار و یا هردو از یک نوع مصالح است. بسته به سازه و شرایط محیط و بستر ، مستقیما بر روی زمین و یا با فاصله از زمین  اجرا  میشود.
این نوع پی اغلب برای ساختمان های کوتاه مورد استفاده قرار میگیرد.

از جمله دلایلی که این نوع پی‌ها را بر روی سطح زمین می‌سازند ایجاد شرایطی برای عبور هوا از زیر ساختمان و کاستن مقدار رطوبت در بنا است. و جلوگیری از پوسیدگی و همچنین ترمیم در صورت لزوم است.

انواع پی تیر و پایه

پی تیر بتنی و پایه  ، پی تیر چوبی و پایه ، پی تیر فلزی و پایه

Posted on