یو تی ام

utm

سامانه مختصات جهانی مرکاتور معکوس مخفف Universal Transverse Mercator coordinate system
نوعی سیستم تصویر است جهت مشخص نمودن موقعیت بر روی سطح زمین با بهره گیری  از دستگاه مختصات دکارتی دوبعدی. و برای نمایش موقعیت بر روی زمین بدون در نظر گرفتن ارتفاع آن به‌کار می‌رود.
در سامانه یوتی‌ام زمین، به ۶۰ بخش (قاچ یا زون) تقسیم می‌شود که هر قاچ به‌اندازه ۶ درجه طول جغرافیایی است. برای هر قسمت حروفی در نظر گرفته شده است. ایران مناطق H, I, J , G را شامل می شود. نصف النهار گرینویچ در زون ۳۰ قرار دارد. به این ترتیب نیمکره غربی زون ۱ تا ۲۹ و نیمکره شرقی ۳۱ تا ۶۰ را شامل می شود.

 

Posted on