کولر گازی پرتابل

کولر گازی پرتابل / کولر گازی متحرک

از یک یونیت قابل حمل تشکیل شده است که تمامی قطعات یک سیکل برودتی را درخود جای داده و از ظرفیت ۱۲۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ بی تی یو بر ساعت تولید می شود .

کولر گازی پرتابل در دو نوع فقط سرمایشی و دو فصلی (سردوگرم) تولید می شود که با برق تکفاز کار می کنند. کولر گازی پرتابل جهت خروج هوای گرم از محیط در حالت سرمایش و خروج هوای سرد از محیط در حالت گرمایش از یک لوله خرطومی استفاده می کند و هوای خارج شده را به بیرون از محیط انتقال میدهد

Posted on