آهن

Iron
آهن با نماد شیمیایی Fe (به لاتین: Ferrum)،  یک عنصر شیمیایی با عدد اتمی ۲۶ و چگالی ۷۸۷۴ کیلوگرم بر مترمکعب است.

آهن یک فلز است آهن از دیدگاه جرم، بزرگترین عنصر سازندهٔ کرهٔ زمین است

Posted on