میلگرد ادکا

میلگرد اُدکا / اوتکا / اودکا

قطعه ای میلگرد برای تقویت برشی سقف ، در محل اتصال تیرچه ها به تیر بتن آرمه یا تیر فلزی و یا حتی شناژ افقی از آرماتوری با خم ۴۵ درجه استفاده می شود که نقش تقویت برشی را دارد، زیرا خرپای تیرچه ها در محل اتصال معمولا قطع می شوند.

محل قرار گیری تیرچه ها در آرماتورهای بتنی و یا بر روی بال پایینی تیرهای فولادی می باشد. همین امر سبب می شود در بعضی مواقع تیرچه ها به اندازه کافی فضا برای نشیمن نداشته باشند. از این رو احتمال در رفتن آن ها در هنگام عملیات اجرایی هم چون بتن ریزی و حتی تردد افراد وجود دارد. حال برای رفع این مشکل از این میلگرد استفاده میشود

جایگاه استفاده از این آرماتورها در قسمتی است که تیرچه به تیر اصلی متصل می شود.

استفاده از اُتکا در روی تیر های فلزی باید همراه جوش تیرچه به بال تحتانی صورت پذیرد.

علت نام گذاری این آرماتور به اُتکا یا اوتکا این است که در زبان روسی، اتکا به معنی اردک است و چون شکل این نوع آرماتور شبیه گردن اردک است، به این اسم مرسوم شده است

 

Posted on