چک

چک کلمه ای فارسی است. این کلمه به معنای نوشته ای است که با استفاده از آن پولی که در بانک دارید را برداشت یا به شخص دیگری حواله می کنید.

مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت  بموجب آن صادرکننده چک وجوهی را که در نزد بانک دارد برداشت و یا به دیگری واگذار می‌کند.

طبق تعریف متخصصین چک یک سند تجاری است که بانک برای استرداد وجه و اعتبار قابل استفاده یا انتقال آن به اشخاص دیگر به صاحب حساب می دهد.

البته صاحب حساب برای دریافت چک باید شرایط لازم را داشته باشد.

چک هایی که موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه صادر می کنند چک هستند، اما حمایت های قانونی صدور چک شامل آن ها نمی شود.

چک به عنوان مهمترین سند تجاری نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور ایفا می کند. این سند تجاری پر استفاده در ایران هم مهمترین ابزار پرداخت محسوب می شود.

به طور کلی چک معتبر ترین و قانونی ترین سند تجاری چک است که حمایت های قانونی از آن بیشتر از هر سند تجاری دیگری است،

چک برگشتی از اشکالات چک های شخصی است.

انواع چک شخصی

چک عادی

چک تایید شده

 

انواع چک بانکی

چک بین بانکی

چک تضمین شده

چک مسافرتی

چک‌پول

 

توصیه های ایمنی صدور چک در معاملات
1- لازم است در متن چک علت صدور و مشخصات مورد معامله و نوع معامله(بابت مبایعنامه شماره…….. فروش پلاکثبتی شماره ……… ضمن العقد) درج گردد.
2- نام و مشخصات فروشنده (گیرنده چک) در متن چک (آقای /خانم ………….به شماره ملی………) .
3- جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی  انتقال چک توسط فروشنده به دیگری پیشنهاد میشود به منظور عدم امکان انتقال آن توسط دارنده به دیگران علاوه برخط زدن حواله کرد یا آورنده در متن چک عبارت غیر قابل انتقال از طریق ظهر نویسی نیز درج گردد. در این صورت دارنده نمیتواند چک را به دیگری تسلیم نماید.
4- درج تاریخ چک با عدد و حروف توسط صادر کننده

توصیه های ایمنی دریافت چک در معاملات
1- صدور چک و درج کلیه ارقام و عبارات متن چک با خط صادر کننده و امضا آن در منظر دید گیرنده چک.

2- با توجه به اینکه یکی از شرایط قانونی لازم چک داشتن تاریخ صدور میباشد، لذا توصیه میشود چک فاقد تاریخ تحویل نگیرید.

3- در صورت دریافت چک در معاملات حتما قید شود در صورت برگشت چک موصوع قرار داد منفسخ میگردد.

 

Posted on