برند سلف

افرادی که یک فعالیت اقتصادی دارند که قائم بر شخص آنهاست و در آن زمینه خیلی حرفه ای هستند ، مطرح هستند ، ویزگی ها و خدمات منحصر به فرد و تخصصی دارند ، اما برند یا علامت تجاری ندارند . نام و یا شهرتشان حکم علامت تجاری (brand) ایشان را دارد و دارای اعتبار است مثل پزشکان زبردست ، آرشیتکت های معروف ، فوتبالیست ها ، طراحان بزرگ و ….

 

معادل انگلیسی : Brand self

Posted on