سپری

پروفیل T شکل .مقاطع تی شکل

انواع سپری

سپری آلومینیوم

سپری فولادی

سمری استیل

 

Posted on