لامپ ام وی ال

لامپ بخار جیوه /MVL

نور این لامپ سفید شدید و درخشان است. برای مناطق وسیع کاربرد دارد.

عمر طولانی تا 240000 ساعت دارد

Posted on