اهرام مصر

اهرام ثلاثه مصر / مقبره جیزا / مقبره گیزا / Giza Necropolis

یکی از برجسته‌ترین مناطق باستانی جهان است و در شمال غربی قاهره، در حومه قاهره  مصر قرار دارد. این مجموعه مقبره‌ها در شهر گیزا و در ساحل غربی رود نیل قرار گرفته است.و شامل سه هرم بزرگ و استثنایی، هرم خوفو ، هرم خفرع و هرم منکورع است. این سه هرم بزرگ در زمانه خود به عنوان مقبره‌های پادشاهان عهد باستانی مصر یعنی فرعون مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

اهرام ثلاثه از عجایب هفتگانه جهان است. که هنوز بر جا مانده است.

هرم های گیزا ، که در  قواره های بزرگ و غیرمعمول درست شده‌اند، یک اثر هنری و مهندسی بسیار بزرگی است.

این منطقه به عنوان یکی از مقاصد توریستی  جهانگردان در مصر شناخته شده است و هر ساله تعداد زیادی بازدیدکننده را جذب می‌کند که به آن منطقه سفر می‌کنند .

مجسمه ابوالهول بزرگ که برای نگهبانی از بناها ساخته شده بوده و گورستان جیزه از دیگر دیدنی های جیزه است.

مشخصات فنی دقیق مقبره گیزا بسیار پیچیده  است. با توجه به تاریخ ساخت و عمر طولانی این مجموعه، بسیاری از اطلاعات درباره ساختمان آن‌ از دست رفته است و هنوز تحقیقات شناسان بسیاری بر روی این مکان ادامه دارد

– هرم خوفو بلندترین و بزرگترین هرم با ارتفاع تقریبی 146.6 متر و قاعده‌ای که به طول 230.4 متر و طول 230.4 متر می‌رسد. و قدمتی حدود 4500 سال دارد.

– هرم خفرع دومین بزرگترین هرم در این مجموعه است و قدمتی حدود 4500 سال دارد. مشخصات دقیق ارتفاع و ابعاد آن مورد مناقشه است اما ارتفاع تقریبی آن معادل 137 متر است.

– هرم منکورع سومین هرم در مقبره گیزا است که به عنوان برجسته ترین هرم سومر نام برده میشود. این هرم قدمتی حدود 4500 سال دارد اما اطلاعات دقیق درباره ارتفاع و ابعاد آن نیز بسیار محدود است.

 

Posted on