آزمایش دانه ‌بندی خاک و هیدرو متری

آزمایش دانه ‌بندی خاک و هیدرو متری از انواع آزمایش مکانیک خاک است.  از آزمایش های مهم است که بر اساس استاندارد ASTMD422-63 انجام می شود.

انواع آزمایش خاک دانه بندی

ازمایش دانه بندی خاک به روش الک

برای خاکی قابل استفاده است که بیش از ۹۰ درصد دانه هایش بزرگتر از الک شماره ۲۰۰ باشند.

آزمایش خاک دانه بندی با الک به دو روش تر و خشک قابل انجام است.

آزمایش خاک دانه بندی با الک روش تر
برای انجام این نوع از آزمایشات خاک ، الک ها را از بزرگ به کوچک، از بالا به پایین روی هم قرار می دهند. برای لرزش الک ها می توان از دستگاه لرزاننده مکانیکی استفاده کرد. پس از اتمام لرزش، مقدار خاک باقی مانده بر روی هر الک ازمایشگاه خاک را با استفاده از ترازوی دقیق اندازه گیری می کنند.

آزمایش خاک دانه بندی با الک  روش تر
در روش تر، خاک را بر روی الک ریخته و با فشار آب شستشو می دهند. این عمل تا زمانی که آب خارج شده از آخرین الک شفاف باشد ادامه داده می شود.

برای خاک هایی که بیش از ۹۰ درصد دانه هایش ریزتر از الک شماره ۲۰۰ باشند، از آزمایش هیدرومتری مکانیک خاک برای دانه بندی استفاده می گردد.

روش ترکیبی

برای خاک هایی که در هیچکدام از دو دسته دیگر جای نگیرند و به اصطلاح مخلوط باشند، قابل استفاده است. به طوری که در روش از ترکیبی از هر دو آزمایش دانه بندی و هیدرومتری خاک برای طبقه بندی خاک استفاده می گردد و برای بخش ریزدانه خاک از آزمایش خاک ساختمان هیدرومتری و برای بخش درشت دانه خاک از آزمایش مکانیک خاک دانه بندی به روش الک استفاده می شود.

 

Posted on