بویلر فایر تیوب

Firetube boiler

بویلر فایرتیوب یا «آتش در لوله» ، یکی از انواع بویلر است که شامل مخزن و لوله های فولادی بلندی است ، که حرارت و گازهای داغ تولید شده در کوره ی آنها، از درون این لوله ها عبور کرده و آبی که باید به بخار یا آب داغ تبدیل شود، اطراف آنها جریان داشته و سیرکوله می شود.

 

 

 

Posted on