بتن مقاوم مقاوم در ذوب و یخ‌زدگی

از انواع بتن در بتن‌های مقاوم در برابر چرخه‌های ذوب و یخ‌زدگی ، این نوع از بتن‌ها با استفاده از افزودنی‌های حباب‌زا د، فضایی برای امکان انبساط و انقباض در بتن ایجاد می‌کنند. بنابراین فشار ناشی از انبساط و انقباض به بتن وارد نشده و بتن برای مدت‌ها در برابر آسیب‌های ناشی از چرخه‌های ذوب و یخ‌زدگی در امان‌خواهد ماند. نوع و شرایط دانه‌بندی، قوام، دما، حمل و نقل بتن و تراکم در تولید بتن‌های هوازا تاثیر دارد . بتن‌های مقاوم در برابر چرخه ذوب و یخ‌زدگی، در هرمکانی که در معرض آب‌و هوا و دمای انجماد هستند، قابل استفاده هستند.

Posted on