کنگلومرا

نوع خاصی از سنگ های رسوبی که از متراکم شدن ذرات شن در جریان رودخانه و باد در کنار هم تشکیل میشود.

کنگلومرا برای تولید شن و ماسه مورد استفاده قرار میگیرد.

Posted on