شن و ماسه کوهی

شن و ماسه ای که از  خردایش و فرآوری سنگ کوه ، یا واریزه کوهی تولید میشود.

بصورت شکسته شده ، تیز و گوشه دار می باشد.

Posted on