خاک سطحی

خاک سطحی

بالاترین لایه زمین تا عمق حدود 150 تا 300 میلی‌متر روی لایه‌های متراکم و مناسب برای تحمل بارهای سازه قرار دارد.

Posted on