ماسه طبیعی

ماسه‌هایی که به شکل طبیعی استخراج می‌شوند و روی آن‌ها هیچ نوع فعالیت اضافه‌ای صورت نمی‌گیرد، ماسه طبیعی اطلاق می‌شود. از نمونه‌های آن می‌توان به ماسه رودخانه ای و ماسه بادی اشاره کرد.

Posted on