ماسه کوهی

ماسه که از سنگ کوه ،مصالح کوهی و یا واریزه کوهی بدست آورد که بوسیله خردایش سنگ کوهی و سپس فرآوری کردن آن تولید می‌شود.

ماسه کوهی دارای کیفیت زیادی میباشد اما هزینه لازم برای استخراج کردن سنگ کوهی و در نهایت تولید کردن شن و ماسه بسیار زیاد میباشد و همچنین در مقایسه با هزینه برداشتن کردن شن و ماسه از بستر رودخانه نیز بسیار گران تر میباشد.

ماسه کوهی ، ماسه شکسته و  ماسه مصنوعی محسوب میشود.

Posted on