ماسه رودخانه‌ای

ماسه رودخانه ای ، نوعی ماسه طبیعی است که در بستر رودخانه‌ها یافت و استخراج می‌شوند.

Posted on