ماسه شکسته

ماسه ای است که از آسیاب کردن سنگ های معدنی تولید می شود و گوشه های تیز دارند. این ماسه در صورتی که میزان خاک قابل قبولی داشته باشد در تولید ملات دیوار چینی مورد استفاده قرار می گیرد. برای پخش کردن ملات در میان ردیف های چیده شده دیوار، مقداری خاک موجب کارکرد بهتر ملات است.

از این بابت که پس از طی فرآیند تولیدبه اندازه ماسه خردایش ، سرند و شسته میشود ، ماسه مصنوعی محسوب میشود.

Posted on