ماسه 06

ماسه ۰۶ / ماسه صفر شش

از انواع ماسه شکسته ابعاد آن ۶ میلی‌متر است، و معمولا برای کاشی کاری، سنگ کاری و دیوار چینی استفاده می‌شود.

Posted on