ماسه 04

ماسه ۰۴ / ماسه صفر چهار

از انواع ماسه شکسته‌ که تا ۴ میلی‌متر سایز دارد. که تقریبا نرم‌ترین ماسه تولیدی در میان ماسه‌ها محسوب می‌شود. و برای کاشی کاری، سنگ‌کاری و دیوارچینی کاربرد دارد.

Posted on