میگر

تستر مقاومت عایقی کابل/ مگا اهم متر
میگر دستگاهی برای اندازه‌گیری میزان مقاومت عایق است. تستر عایق برای اندازه‌گیری عایق از اعمال ولتاژ بالا در اندازه‌های 1000 ولت یا 1 کیلو ولت استفاده می‌کند. همچنین می‌تواند مقدار‌های بالای مقاومت در حد گیگ یا حتی ترا اهم را نیز اندازه‌گیری کند.
برای بررسی سالم بودن عایق کابل‌ها  ، میزان مقاومت عایق کابل‌ها، تست جریان نشتی در ترانسفورماتورها، الکتروموتورها، سوئیچ‌ها و بررسی ضریب دی الکتریک مواد عایق از میگر استفاده می‌شود. از میگر میتوان بعنوان نسنر جریان برق هم استفاده کرده.
عملکرد میگر شبیه اهم متر است. در واقع اهم مترها با اعمال ولتاژ مستقیم کمتر از ۳ ولت به مدار و قطعات سعی می کنند مقاومت را در محدوده اهم بسنجند. اما میگر با اعمال ولتاژ مستقیم در محدوده ۵۰ تا ۱۰۰۰۰ ولت به رسانا می‌تواند میزان مقاومت عایق رسانا را در حد مگا، گیگا و ترا اهم بسجند. باید اشاره کرد که تست مقاومت عایق با میگر با جریان کمتر از ۱۰ میلی آمپر انجام می‌گردد.

کاربردمیگر

تست و ارزیابی سریع جریان نشتی یک محصول پس از تولید و نصب
تست و بررسی جریان نشتی در محصولاتی که نیاز به تعمیر دارند
آزمایش مفصل بندی و سرکابل‌ ها
تست دوره‌ای جهت افزایش عمر مفید لوازم الکترونیکی
بازبینی یا اجرای تست‌های نظارتی هنگام تحویل و دریافت کالا از انبار تجهیزات
ارزیابی مقاومت عایقی تابلوهای برق، ترانسفورماتورها، موتورها، کابل‌ها و دیگر لوازم دیجیتال
سنجش دقیق میزان مقاومت عایق تجهیزاتی که دچار افت کیفی شده‌اند.

 

 

 

 

Posted on