اکسس کنترل اثر انگشتی

اکسس کنترل اثر انگشتی از انواع اکسس کنترل بیومتریک است .

این دستگاه نیز از روش تشخیص اثر انگشت برای ورود یا احراز هویت استفاده میکند.

Posted on