اکسس کنترل

سیستم اکسس کنترل

سیستم مدیریت و کنترل دسترسی و تردد.

این دستگاه در محل ورودی ها  نصب می شود و افراد برای اینکه بتوانند وارد شوند و یا امکان دسترسی را داشته باشند. باید از رمز، کارت، انواع ریموت بلوتوثی، موبایل، اثر انگشت و یا چهره خود استفاده کنند.

درب بازکن. ، آسانسور ها ورودی اماکن مختلف ، از جمله کاربرد های اکسس کنترل است.

انواع سیستم اکسس کنترل

اکسس کنترل کدینیگ

اکسس کنترل های کارتی

اکسس کنترل بیومتریک

 

 

Posted on