قفل برقی

قفل برقی حیاطی از انواع قفل حیلگاطی طوری طراحی شده که امکان بازگشت زبانه بدون تحریک شدن مگنت یا فشرده شدن دکمه روی قفل وجود ندارد.

 

معروف ترین قفل حیاطی قفل حیاطی لاک پشتی است.

 

 

Posted on