سیستم کنترل ارتعاشات نیمه فعال

سیستم کنترل ارتعاشات نیمه فعال(Semi-active)

از انواع سیستم کنترل ارتعاشات سازه ، در سیستم کنترل نیمه فعال به صورت بسیار محدودی از منبع انرژی خارجی و سیستم کنترلی استفاده می شود. برای این منظور در بیشتر موارد سیستم کنترلی با استفاده از انرژی باتری ها و تغییر در مشخصات سازه مانند سختی، حرکت سازه در حین زلزله را اصلاح می کند. به این ترتیب در سیستم های کنترل نیمه فعال برخلاف سیستم های فعال، انرژی زیادی به سیستم اضافه نمی شود.

به عنوان نمونه میتوان از میراگر با مجرای متغیر (Variable orifice) برای ایجاد سختی متغیر نام برد.

سیستم‌های نیمه فعال از دستگاه‌های غیر فعال موثرتر هستند. و در عین حال تاثیر آنها از سیستم‌های فعال کمتر است.

Posted on