سیستم کنترل ارتعاشات غیر فعال

سیستم کنترل ارتعاشات غیر فعال(Passive)

از انواع سیستم کنترل ارتعاشات سازه ، در این سیستم کنترلی طراحی سازه به گونه ای صورت می گیرد که انرژی وارده به سازه کاهش یافته یا به سمت وسایل مستهلک کننده نیرو هدایت شود. با توجه به محدود بودن ناحیه تاثیر نیروی وارده، جداسازهای پایه و میراگرها، در صورت ایجاد خسارت جدی به این قسمت ها در حین زلزله، این اجزا با سهولت بیشتری قابل تعمیر یا تعویض هستند.

این سیستم نیاز به منبع انرژی خارجی ندارند. این ابزار از نیروهایی که در پاسخ به حرکت سازه در داخل آنها ایجاد می‌شود بهره میگیرند.

هزینه ساخت، نگهداری و استفاده از سیستم کنترل غیر فعال بسیار کم تر از سیستم کنترل فعال است و با استقبال گسترده تری مواجه هستند.

با توجه به تعریف انجام شده طیف گسترده ای از روش های کاهش و مستهلک کردن انرژی وارده در دسته کنترل غیر فعال قرار می گیرند.

مثل جداساز پایه (Base Isolation) ، میراگر جرمی تنظیم شده (TMD) میراگر اصطکاکی (Friction Damper) ، میراگر فلزی تسلیمی ADAS ، میراگر ویسکوز و میراگر ویسکو الاستیک

 

 

Posted on