جداساز با هسته سربی

جداساز  با هسته سربی

این نوع جداساز پایه  از ترکیبی از لایه ضخیمی از لاستیک با صفحات فولادی و هسته سربی تشکیل شده است. هسته سربی جداساز تحت نیروهای جانبی ناشی از زلزله جاری می شود.

Posted on