جداساز الاستومر با میرایی بالا

جداساز الاستومری طبیعی با میرایی بالا

جداسازهای با میرایی بالا (High damping elastomeric bearings)

از انواع جدا سازه پایه جداسازلرزه ای با میرایی بالا (HDRB) که متشکل از لایه های لاستیک و فولاد برای تحمل وزن سازه و تامین مدول الاستیسیته مورد نیاز است، پس از تسلیم طراحی می‌شود. لاستیک موجود در بالشتک های الاستومری با میرایی بالا (HDRB) پس از زلزله باعث برگشت تکیه گاه به مرکز ثقل بالشتک می شود.

مقدار استهلاک انرژی در HDRB به 16% می رسد در حالی که در بالشتک های الاستومری معمولی این مقدار برابر 5% است.

Posted on