جداساز الاستومر با میرایی کم

جداساز الاستومری طبیعی با میرایی کم

جداساز الاستومر با میرایی کم (Low damping elastomeric bearings)

از انواع جدا ساز پایه ، در جداسازهای الاستومری طبیعی با میرایی کم عمدتا از لایه های ورق فولادی مابین یک لایه ضخیم ماده الاستومری استفاده می شود. انتقال نیروهای محوری و برشی از طریق صفحات فولادی فوقانی و تحتانی انجام می گیرد. از این سامانه ها به صورت گسترده در کشور ژاپن استفاده می شود.

Posted on