میراگر اصطکاکی

دمپر اصطکاکی

Friction Damper

میراگر اصطکاکی از انواع میراگر است ، میرایی به کمک اصطکاک، یکی از موثرترین روش‌ها برای استهلاک انرژی زمین لرزه به شمار می‌رود.

میراگر اصطکاکی بر اساس قواعد مربوط به یک میراگر کولمب یا یک ترمز اصطکاکی که انرژی جنبشی را به وسیله اصطکاک به حرارت تبدیل می‌کند، عمل می‌ نماید.

میراگر اصطکاکی به ساختمان‌ کمک می‌کند که بتواند به صورت بازگشت پذیری ارتعاش کند و انرژی زمین لرزه را مستهلک نماید. این امر منجر به صرفه جویی قابل توجهی می‌شود، چرا که المان‌ های سازه ‌ای می‌توانند در جهت کاهش هزینه بهینه سازی شوند.

انواع میراگر اصطکاکی

میراگر اصطکاکی پال

میراگر اتصال اصطکاکی

میراگر اصطکاکی سومیتومو

میراگر اصطکاکی دورانی

Posted on