آنالایزر گاز

آنالایزر گاز دستگاهی است که درصد خلوص گازها را در یک ترکیب براساس خواص فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری می کند. از آنالایزر گاز جهت تحلیل آلایندگی و نمایش میزان گازهای آلاینده، گازهای سمی و غیره می شوند.

 

Posted on