آنالایزر باتری

تستر باتری ماشین
تستر باتری خودرو   به باطری  خودرو متصل می شوند برای اندازه گیری و تست مقاومت داخلی باتری، ولتاژ dc و ac، جریان dc و ac، ولتاژ موج دار، فرکانس و دما می باشد.تا نشان دهنده وضوح سلامت ، وضعیت و ولتاژ خروجی باتری باشد.

Posted on