مولتی متر قلمی

مولتی متر قلمی
از انواع مولتی متر که بصورت قلمی و قابل حمل در جیب طراحی شده.

Posted on