ترمومتر

دماسنج / Thermometer

ترمو به معنی حرارت مبیباشد و ترمومتر  ابزاری است که دما را اندازه‌گیری می‌کند.
دماسنج ها می‌توانند دمای یک جسم جامد همچون غذا، یک جسم مایع مانند آب و یک جسم گاز همچون هوا را اندازه‌گیری کند.ابزاری قدیمی و با سابقه طولانی که اندازه گیری گرما را روی انواع سطوح، اجسام، پوست و… انجام می‌دهد.

ترمومتر لیزری، ترمومتر مادون قرمز، ترمومتر دیجیتال، ترمومتر نفوذی و … از انواع ترمومتر می باشد.

Posted on