تستر کابل و شبکه

کابل یاب
تستر کابل و شبکه تجهیزی برای ردیابی، تست و بررسی کابل ها به منظور عیب یابی و تشخیص محل خرابی و یا قطعی آن ها می باشد و کاربرد های گسترده ای دارند.

Posted on